livesjournal.eu

avtorji - authors

prevajalci - translators

library-folders

arhiv Lives

AVTORSKO IN STVARNO KAZALO

– INDEX A - Z

 

A

Peter Abram

Likovna dela

11/102

Peter Abram

Artworks

11/111

Peter Amalietti

Poskus povzetka geneze Slovenskega naroda

11/180

Peter Amalietti

An attempt at the synopsis of the Slovenian nation’s genesis

11/181

Anthony Ambrozic

Vrachanje k reki Garumni /Odlomki iz knjige/

10/84

Anthony Ambrozic

Journey back to the Garumna /Fragments from the book/

10/85

Anthony Ambrozic

Gordijski vozel – razvozlan /Slovenetski napisi v antichni Anatoliji/

12/90

Anthony Ambrozic

Gordian Knot Unbound /Slovenetic inscriptions in Ancient Anatolia/

12/91

Anthony Ambrozic

Prekletstvo Templarjev

13/90

Anthony Ambrozic

The Templar's curse

13/91

Ivo Antich

Senca

1/28

Ivo Antich

Shadow

1/29

Ivo Antich

Hladno mashchevanje

1/58

Ivo Antich

Cold revenge

1/59

Ivo Antich

Trojka

2/16

Ivo Antich

Trio

2/17

Ivo Antich

Kako je umrl Ferdinand Muha

2/54

Ivo Antich

How died Ferdinand Fly

2/55

Ivo Antich

Ghor

3/14

Ivo Antich

Ghor

3/15

Ivo Antich

Kvadrat /shtirje peshci apokalipse/

4/36

Ivo Antich

Square /four walkers of apocalypse/

4/37

Ivo Antich

Shchurki

5/58

Ivo Antich

Cockroaches

5/59

Ivo Antich

Lapidarium

5/22

Ivo Antich

Lapidarium

5/23

Ivo Antich

Kdaj so Slovenci prishli v svojo sedanjo domovino?

5/176

Ivo Antich

When did Slovenians come to their present homeland?

5/177

Ivo Antich

Tig(e)r

6/10

Ivo Antich

Tig(e)r

6/11

Ivo Antich

Reka dreka

6/62

Ivo Antich

Shit river

6/63

Ivo Antich

Tamga

7/24

Ivo Antich

Tamga

7/25

Ivo Antich

O avtorju: John Donne

8/22

Ivo Antich

About author: John Donne

8/23

Ivo Antich

Zver 5-7-5

8/10

Ivo Antich

Beast 5-7-5

8/11

Ivo Antich

Tekkyo(n) 

9/10

Ivo Antich

Tekkyo(n)

9/11

Ivo Antich

Tigrovo oko 

9/24 

Ivo Antich

Tiger eye

9/25 

Ivo Antich

Kraljeva knjiga

10/20 

Ivo Antich

King's book

10/21 

Ivo Antich

O avtorju : Davorin Zhunkovich

10/20 

Ivo Antich

About the author : Davorin Zhunkovich

10/21 

Ivo Antich

(H)ister (Dva triptiha)

11/14

Ivo Antich

(H)ister (Two triptychs)

11/15

Ivo Antich

Koreja (Dva triptiha)

12/12

Ivo Antich

Korea (Two triptychs)

12/13

 

Marusha Avgushtin

Besedna skica k likovnemu portretu Alenke Sottler

3/74

 

Marusha Avgushtin

A verbal sketch to accompany the visual portrait of Alenka Sottler

3/75

B

Dani Bedrach

Pod kapilarami mojih vek

7/14

Dani Bedrach

Beneath the veins of my eyelids

7/15

Franko Bushich

Pogreb

2/64

Franko Bushich

Funeral

2/65

Franko Bushich

Skrivnost snezhne kraljice /haibun/

4/40

Franko Bushich

The secret of the snow queen /haibun/

4/41

C

Ivan Cankar 

Slovensko ljudstvo in slovenska kultura

5/102

Ivan Cankar

The slovenian people and slovenian culture

5/103

Milosh Crnjanski

Komentar k pesmi o principu /K pesmi »V spomin Principu«/

8/156

Milosh Crnjanski

Commentary on the poem about Princip

/To the poem »In Memoriam of Gavrilo Príncip«/

 

8/157

D

Lev Detela

Duh in telo

1/8

Lev Detela

The body severed from the soul

1/9

Lev Detela

Slon

2/14

Lev Detela

An Elephant

2/15

Lev Detela

Strah in sanje

2/26

Lev Detela

Fear and Dreams

2/27

Lev Detela

Hvalnica mesecu

3/12

Lev Detela

Eulogy to the Moon

3/13

Lev Detela

Dechek s sedmimi prsti

4/12

Lev Detela

The Boy with Seven Fingers

4/13

Lev Detela

Kaj je povedala noch

5/18

Lev Detela

What Night Reveals

5/19

Lev Detela

Oporoka vishavskega pticha

6/14

Lev Detela

Testament of a High-Flying Bird

6/15

Lev Detela

Nihche in nich /Medeis kai meden/

6/14

Lev Detela

Nobody and nothing /Medeis kai meden/

 6/15

Lev Detela

Brandislava v plamenih

6/64

Lev Detela

Brandislava is Burning

6/65

Lev Detela

Rdechi angel

8/6

Lev Detela

Red angel

8/7

Lev Detela

Vrch strupa

9/8

Lev Detela

Jug of poison

9/9

Lev Detela

Ta grozna uganka

10/10

Lev Detela

This horrific mystery

10/11

Lev Detela

Ta grozna uganka

10/10

 

Lev Detela

Beseda iz zemlje

11/10

Lev Detela

The word from earth

11/11

 

Lev Detela

Vse mine, vse ostane

12/32

Lev Detela

Everything passes, everything remains

12/33

John Donne

Trije nagovori

8/22

John Donne

Three invocations

8/23

Dokumenti: Dokument1/2  (Lives 2 na internetu)

ARTICLES PRÉLIMINAIRES DE PAIX

Mirovni sporazum med Napoleonom in cesarjem Francem, sklenjen pri Leobnu leta 1797

 

2/i.

E

F

Janko Ferk

Zhenski krematorij

2/6

Janko Ferk

Women's crematorium

2/7

G

Damir Globochnik

Najstarejsha javna fotografska zbirka v Sloveniji

1/66

Damir Globochnik

The oldest public photography collection in Slovenia

1/67

Damir Globochnik

Homo

1/74

Damir Globochnik

Homo

1/75

Damir Globochnik

Prvi stereotipi v slovenski karikaturi 

2/68

Damir Globochnik

The first stereotypes in Slovenian caricature

2/69

Damir Globochnik

Mimoidochi

2/78

Damir Globochnik

Passers-by

2/79

Damir Globochnik

»Pogled od zgoraj« /Fotografski opus Janeza Marenchicha/

3/68

Damir Globochnik

»The view from Above« /The photographic work of Janez Marenchich/

3/69

Damir Globochnik

Chloveshki karneval Ejti Shtih

4/76

Damir Globochnik

Ejti Shtih's Human Carnival

4/77

Damir Globochnik

Levstikov »Pavliha« /satirichni list iz leta 1870/

4/124

Damir Globochnik

Levstik's »Pavliha« /satirical journal from year 1870/

4/125

Damir Globochnik

Likovna dela

5/80

Damir Globochnik

Artworks

5/89

Damir Globochnik

Chashchenje narodotvornih pesnikov Vodnika in Presherna

5/90

Damir Globochnik

Veneration of the nation-building poets Vodnik and Presheren

5/91

Damir Globochnik

Skrivnostna zhenska figura

6/80

Damir Globochnik

A mysterious female figure

6/81

Damir Globochnik

Zrcalo sveta /Satirichni ciklus Hinka Smrekarja iz leta 1933/

6/94

Damir Globochnik

World’s Reflection /Hinko Smrekar’s satirical series from 1933/

6/95

Damir Globochnik

Veliki slikarski intimist

7/102

Damir Globochnik

Great intimist painter

7/103

Damir Globochnik

»Johanca« ali vodishki chudezhi /likovna satira/

7/116

Damir Globochnik

»Johanca« and the miracles in vodice /visual satire/

7/117

Damir Globochnik

Likovno opozorilo

8/74

Damir Globochnik

A visual warning

8/75

Damir Globochnik

Miroslav Vilhar na Zhabjeku

8/146

Damir Globochnik

Miroslav Vilhar in Zhabjek

8/147

Damir Globochnik

Potres v Ljubljani

8/150

Damir Globochnik

Earthquake in Ljubljana

8/151

Damir Globochnik

Popotni fotograf Christian Paier v Sveti dezheli

9/64

Damir Globochnik

Itinerant photographer Christian Paier in the Holy Land

9/65

Damir Globochnik

Zhivalska farma

9/70

Damir Globochnik

Animal Farm

9/71

Damir Globochnik

Risba in grafika Nejcha Slaparja

10/60

Damir Globochnik

Drawings and prints by Nejch Slapar

10/61

Damir Globochnik

Prvi slovenski fotoklub – Klub amaterjev-fotografov v Ljubljani

10/74

Damir Globochnik

First Slovenian photoclub – The club of amateur photographers

in Ljubljana

 

10/75

Damir Globochnik

Harmonichna likovna ubranost

11/96

Damir Globochnik

A desire for harmonious order

11/97

Damir Globochnik

Parishki fotograf Veno Pilon

11/112

Damir Globochnik

Parisian photographer Veno Pilon

11/113

Damir Globochnik 

Slikarstvo Frana Tratnika 

12/66

Damir Globochnik 

Fran tratnik’s painting 

12/67

Damir Globochnik

Zbornik Slovenska fotografija

12/110

Damir Globochnik

The »Slovenska fotografija« miscellany

12/111

H

Rick Harsch

V Shpanijo

10/36

Rick Harsch

On to Spain

10/37

Fabjan Hafner

Polnochni obup

5/6

Fabjan Hafner

Midnight despair

5/7

Branko J. Hribovshek

O imenu Slovani

6/130

Branko J. Hribovshek

About the name Slovani

6/131

Branko J. Hribovshek

O imenu Slovani II

7/134

Branko J. Hribovshek

About the name Slovani II

7/135

Branko J. Hribovshek

»Najbolj nevarna knjiga« I

8/86

Branko J. Hribovshek

»A most dangerous book« I

8/87

Branko J. Hribovshek

»Tacit in njegovi rokopisi«? /Pripombe k pripombam/

8/160

Branko J. Hribovshek

»Tacitus and his manuscripts«? /Comment to Comment/

8/161

Branko J. Hribovshek

»Najbolj nevarna knjiga« II

9/144

Branko J. Hribovshek

»A most dangerous book« II  

9/145

Branko Hribovshek

Moviusova linija – kamena orodja in jezikovni tipi

12/124

Branko Hribovshek

Movius line – lithic tools and language types

12/125

I

J

Gustav Janush

V besedo rojen

12/6

Gustav Janush

Into the word born

12/7

Jaka Jarcc

Moch in oblast opatinj v anglo-saksonski Angliji

1/146

Jaka Jarcc

How much power and authority did abbesses exercise in Anglo-Saxon

1/147

Jaka Jarcc

Adaptacija De falsis diis in njene politichne implikacijee

1/168

Jaka Jarcc

Adaptation of De Falsis Diis and its Political Implications

1/169

Matjazh Jarcc

Nekaj kratkih dnevnishkih zapisov

1/30

Matjazh Jarcc

A few short notes from a diary

1/31

Matjazh Jarcc

Politichna vloga slovenskih medijev (leto 2014)

9/84

Matjazh Jarcc

The political role of the Slovenian media (ad 2014)

9/85

Matjazh Jarcc

Novi chasi)

10/16

Matjazh Jarcc

New times

10/17

Matjazh Jarcc

Prizmat, nova pesnishka oblika

11/20

Matjazh Jarcc

Prizmat, a new poetic form

11/21

Matjazh Jarc

Samosprashevanje nekega zavednega Slovenca

12/18

Matjazh Jarc

Reflections of a certain conscious Slovene

12/19

Matjazh Jar

O chem govorijo ptice (radiofonska oddaja)

13/18

Matjazh Jarc

About the speech of birds (radiophonic play) 

13/19

K

Zhivko Kladnik

Likovna dela

8/76

Zhivko Kladnik

Artworks

8/85

Andrej Kokot

Most

9/6

Andrej Kokot

Bridge

9/7

Srechko Kosovel

Refleksije o narodu

3/90

Srechko Kosovel

Thoughts on the nation

3/91

Srechko Kosovel

Narodnost in vzgoja

3/102

Srechko Kosovel

Nationality and education

3/103

Matej Krajnc

Zlizana preproga in druge pesmi

1/22

Matej Krajnc

Rugged carpet & other poems

1/23

Matej Krajnc

Dva shansona

2/22

Matej Krajnc

Two Chansons

2/23

Matej Krajnc

Saj je mene tudi strah

2/58

Matej Krajnc

But I'm scarred too!

2/59

Matej Krajnc

Neprijazna soseska

3/16

Matej Krajnc

The cold neighborhood

3/17

Matej Krajnc

Andante?

4/32

Matej Krajnc

Andante?

4/33

Matej Krajnc

Shtiri pesmi po Caryju Grantu

5/14

Matej Krajnc

Four poems as only Cary Grant could write them

5/15

Matej Krajnc

Prilika o poetichni palici

5/68

Matej Krajnc

The poetic cane

5/69

Matej Krajnc

Brez plashcha

6/16

Matej Krajnc

Without a coat and a pipe  

6/17

Matej Krajnc

Igra z batino

6/58

Matej Krajnc

The cudgel game

6/59

Matej Krajnc

Kako je propadel smrdljivi Massey in druge pesmi

7/6

Matej Krajnc

The decline of stinky Massey and other poems

7/7

Matej Krajnc

Karantanc

7/28

Matej Krajnc

The Carantanian

7/29

Herbert Kuhner

Izenachenje

1/12

Herbert Kuhner

Even-handedness

1/13

L

Andrej Lenarchich

Sporazum o arbitrazhi

1/98

Andrej Lenarchich

Arbitration agreement

1/99

Andrej Lenarchich

Invekcije korekcije, II

1/188

Andrej Lenarchich

Invections, corrections, II

1/189

Andrej Lenarchich

Mirovna konferenca o Jugoslaviji

2/98

Andrej Lenarchich

Peace conference on Yugoslavia

2/99

Andrej Lenarchich

O zgodovinski drzhavnosti Slovenskih dezhel

2/110

Andrej Lenarchich

On the historical statehood of the Slovene Lands

2/111

Fran Levstik

Misli o narodnosti; Misli o sedanjih mednarodnih mejah;

She enkrat nash program

 

4/90

Fran Levstik

Thoughts on nationhood; Thoughts on the current international borders;

Our program again

 

4/91

 M

France Merkach

Moja beseda

4/6

France Merkach

My word

4/7

Milena Merlak

Brezverje

1/6

Milena Merlak

Apostasy

1/7

Milena Merlak

Pepel v ocheh

2/12

Milena Merlak

Ashes in the eyes

2/13

Milena Merlak

Jok doline

3/10

Milena Merlak

A Valley's Regret

3/11

Jolka Milich

Ena ali dve Gorici? /So meje res le she v glavah?/

2/184

Jolka Milich

One or two Goricas? /Are the frontiers really only in our heads? /

2/185

N

O

Jani Oswald

Ikarus

3/6

Jani Oswald

Ikarus

3/7

P

Drago Pahor

Porabski Slovenci /Pogled v zgodovino Slovenske krajine/

6/112

Drago Pahor    

The Raba Slovenians /A look into the history of the Slovenian march/

6/113

Radivoje Peshich    

Catena mundi

2/136

Radivoje Peshich

Catena Mundi

2/137

Radivoje Peshich    

O jeziku in pisavi

4/162

Radivoje Peshich

On language and script

4/163

Radivoje Peshich    

Slovanstvo in mi v njem

/Na pragu tretjega tisochletja – civilizacija brez milosti;

Slovanstvo in mi v njem/

 

 

5/164

Radivoje Peshich

Slavdom and we in it

/At the threshold of the third millennium – civilization without mercy;

Slavdom and we in it/

 

 

5/165

Marko Petrovich

Henry (Ari)

6/74

Marko Petrovich

Henry (Ari)

6/75

Marko Petrovich

Potovanje s tovorno jadrnico

7/36

Marko Petrovich

Travels on board a cargo-carrying sailing ship off the west coast of Madagascar

7/37

Marko Petrovich

Teden dni v zhivljenju misijonske Toyote (pishe avto)

9/16

Marko Petrovich

A week in the life of a missionary's Toyota Landcruiser in southeast Madagascar (written by the car)

 

9/17

Tatjana Pregl Kobe

Nisi in si

4/16

Tatjana Pregl Kobe

You are not and you are

4/17

Tatjana Pregl Kobe 

Skozi perspektivo likovnih zakonitosti

5/74

Tatjana Pregl Kobe 

Through the perspective of the principles of art

5/75

Tatjana Pregl Kobe

Ki bosh spremenil podobo sveta

6/26

Tatjana Pregl Kobe 

You who will change the face of the earth

6/27

France Presherin

Nar vech sveta otrôkam slishi slave

... kje sinovi si njeni prosti vóljo postave?

 

7/174

France Presherin

»Most of this world belongs to Slavdom's races«

... where the Slavs are free to elect their own laws?

 

7/175

Erik Prunch

Matjazh in Zala

10/6

Erik Prunch

Matthias and Zala

10/7

Mira Puc

Kako vam je ime?

1/182

Mira Puc

What’s Your Name?

1/183

Q

R

S

Mojca Selishkar

Tiger

6/6

Mojca Selishkar

Tiger

6/7

Peter Shkerl

Likovna dela /ilustracije/

9/74

Peter Shkerl

Artworks /illustrations/

9/83

Ejti Shtih

Likovna dela

4/80

Ejti Shtih

Artworks

4/89

Marko Shushtarshich

Likovna dela

7/106

Marko Shushtarshich

Artworks

7/115

Rajko Shushtarshich

Chloveshtvo bi se lahko drugache razvijalo

1/90

Rajko Shushtarshich

Mankind could have evolved differently

1/91

Rajko Shushtarshich

O dobrososedskih odnosih (med narodi) in narodovi samobitnosti /Zavednim Slovencem, II/

 

1/114

Rajko Shushtarshich

On proper neighbourly relations (between nations) and on a nation's sovereignty /To patriotic Slovenes, II/

 

1/115

Rajko Shushtarshich

Sadezh nebeshki

2/18

Rajko Shushtarshich

The fruit of heaven

2/19

Rajko Shushtarshich

Spremenite ime! – Nomen est omen!, II

2/90

Rajko Shushtarshich

Change your name! – Nomen est omen!, II

2/91

Rajko Shushtarshich

Vizionarjem za narod ni mar  /Zavednim Slovencem, III/

2/126

Rajko Shushtarshich

Visionaries don't care about nation  /To patriotic Slovenes, III/

2/127

Rajko Shushtarshich

Vojvoda in pastir; Zgodba o Judi in Simonu Petru /gnostichni evangelij/

3/20

Rajko Shushtarshich

The Prince and the Shepherd; The Story of Judas and Simon Peter /a gnostic gospel/

 

3/21

Rajko Shushtarshich

Kot môra; She o drugem referendumu za Slovenijo

/Zavednim Slovencem, V/

 

3/112

Rajko Shushtarshich

As a Nightmare; In Slovenia’s second referendum

To patriotic Slovenes, V

 

3/113

Rajko Shushtarshich

Glas vpijochega v pushchavi /gnostichni evangelij Janeza Glasnika/

4/44

Rajko Shushtarshich

The voice of one crying out in the wilderness /a gnostic gospel of John the Herald/

4/45

Rajko Shushtarshich

Nashe razmerje s sistemom – Neodvisni SRP

4/138

Rajko Shushtarshich

Our relationship with the system – Independent SRP

4/139

Rajko Shushtarshich

Zgodba o Pilatu I /Pilatove sanje/

5/24

Rajko Shushtarshich

The story of Pilate I /Pilate's dreams/

5/25

Rajko Shushtarshich

Zamah (manipulacije) 

5/184

Rajko Shushtarshich

Complete miss (manipulation) 

5/185

Rajko Shushtarshich

Zgodba o Pilatu II /Sporochilo ob Njegovem slovesu/

6/36

Rajko Shushtarshich

The story of Pilate II /His farewell message/

6/37

Rajko Shushtarshich

Drzhavo dam za konja

6/102

Rajko Shushtarshich

I’ll give my state for a horse

6/103

Rajko Shushtarshich

Endofazija II /O narodu iz metastvarnosti – neposredna dejstva zavesti/

7/54

 

Endofazija IIa /O narodu iz metastvarnosti – neposredna dejstva zavesti ter nasha vsakdanja stvarnost/

7/78

Rajko Shushtarshich

Endophasia II, Concerning the nation from metareality – facts stemming directly from consciousness

7/55

 

Endophasia IIa /Concerning the nation from metareality – facts stemming directly from consciousness and our daily reality/

7/79

Rajko Shushtarshich

Chlovekove vrednote ali vrednote sistema – Chlovekov razvoj ali evolucija chloveshtva

7/126

Rajko Shushtarshich

Human values or the values of the system – Human development or the evolution of humanity

7/127

Rajko Shushtarshich

Izbor in opomba k France Presherin: Sreznjevskimu

7/174

Rajko Shushtarshich

Endofazia III /Iz metastvarnosti – neposredna dejstva zavesti ter nasha vsakdanja stvarnost/

8/30

 

Endofazija IIIa /Poizkus afirmacije neposrednih dejstev zavesti po Henriju Bergsonu iz »Eseja o neposrednih dejstvih zavesti«/

8/50

Rajko Shushtarshich

Endophasia III /From metareality – immediate data of consciousness and our everyday reality/

8/31

 

Endophasia IIIa /On the immediate data of consciousness – Attempt to affirm the direct facts of consciousness according to Henri Bergson from the »Essay on the immediate data of consciousness«/

8/51

Rajko Shushtarshich

Vrednote socialne stratifikacije v Zhivalski farmi ?

9/50

Rajko Shushtarshich

The values of social stratification in Animal Farm ?

9/51

Rajko Shushtarshich

Bozhje oko /»Oko, ki vse vidi – Ciganske karte in vedezhevanje«/

9/106

Rajko Shushtarshich

The Eye of God /»The eye that sees all – tarot cards and fortune telling«/

9/107

Rajko Shushtarshich

Neznosna lahkost lincha /Linch Janeza Janshe preko slovenskih medijev/

9/112

Rajko Shushtarshich

The unbearable lightness of the lynching / The lynch of Janez Jansha by the Slovenian media/

9/113

Rajko Shushtarshich

Zhig in kultura . . .

10/52

Rajko Shushtarshich

Stamp and culture . . .

10/53

Rajko Shushtarshich – Ivo Antich

Birokratsko ukinjanje neodvisne revije /Trije dokumenti iz Revije SRP/

10/148

Rajko Shushtarshich – Ivo Antich

Bureaucratic cancellation of the independent review /Three documents from the independent Revija SRP – Lives Journal/

10/149

Rajko Shushtarshich

Endofazia I

11/38

Rajko Shushtarshich

Endophasia I

11/39

Rajko Shushtarshich

Pritozhba, ki ni pritozhba (Pa saj to ne more biti res?)

11/190

Rajko Shushtarshich

An appeal that is not an appeal (This cannot be?)

11/191

Rajko Shushtarshich

Paralelna stvarnost

12/40

Rajko Shushtarshich

The parallel reality

12/41

Rajko Shushtarshich

Paralelna stvarnost (II) 

13/40

Rajko Shushtarshich

Parallel reality (II) 

13/41

Rudi Skochir

Likovna dela

6/94

Rudi Skochir

Artworks

6/95

Nejch Slapar

Likovna dela

10/64

Nejch Slapar

Artworks

10/65

Karel Smolle

Molk pa she diha

11/6

Karel Smolle

But silence still breathes

11/7

Alenka Sottler

Likovna dela /ilustracije/

3/80

Alenka Sottler

Artworks /illustrations/

3/81

Marija Sresh

Z visoko dvignjeno glavo

10/24

Marija Sresh

She held her head high

10/25

T

Ivan Topolovshek

Jezikovno prasorodstvo

10/110

Ivan Topolovshek

Ancient connections between languages

10/111

Fran Tratnik

Likovna dela  

12/80

Fran Tratnik

Artworks

12/89

Ivan Trinko

Beneshka Slovenija

5/136

Ivan Trinko

Venetian Slovenia

5/137

Davorin Trstenjak

Raziskovanja na polju staroslovenske zgodovine /O plemenski sorodnosti Venetov v Armeniji, Paflagoniji, v Iliriku, ob Jadranu, ob Baltskem morju in v Armoriki/

 

 

3/168

Davorin Trstenjak

Research in the field of ancient Slovenian history /Concerning the tribal kinship of Veneti in Armenia, Paphlagonia, Illyricum, by the Adriatic Sea, the Baltic Sea and in Armorica/

 

 

3/169

Davorin Trstenjak

Kerons in Ger /narodni bozhanstvi starih Korotanov/

4/148

Davorin Trstenjak

Kerons and Ger /national deities of the old Carinthians/

4/149

Henrik Tuma

Zemljepisno-jezikoslovni zapisi

11/118

Henrik Tuma

Geographical-linguistic notes

11/119

U

V

Metka Vergnion

Likovna dela

2/80

Metka Vergnion

Artworks

2/81

Srechko Vilhar

Nekaj misli o plebiscitu v Beneshki Sloveniji (leta 1866)

6/162

Srechko Vilhar

Thoughts on the plebiscite in Venetian Slovenia (in 1866)

6/163

Srechko Vilhar

Kaj so Rezijani?

6/170

Srechko Vilhar

Who are the Resians?

6/171

Franc Vozelj

Likovna dela

1/80

Franc Vozelj

Artworks

1/81

Iztok Vrhovec

Hinavec

1/44

Iztok Vrhovec

The hypocrite

1/45

Iztok Vrhovec

Lana

2/40

Iztok Vrhovec

Lana

2/41

Iztok Vrhovec

Sprehod

3/60

Iztok Vrhovec

A walk

3/61

Iztok Vrhovec

Smrt

4/66

Iztok Vrhovec

Death

4/67

Iztok Vrhovec

Slovo

5/50

Iztok Vrhovec

Farewell

5/51

Lucijan Vuga

Veneti  v Troji

1/120

Iztok Vrhovec

Kacha

6/68

Iztok Vrhovec

The Serpent

6/69

Lucijan Vuga

The Veneti  in Troy

1/121

Lucijan Vuga

Veneti in (Proto)slovani

2/154

Lucijan Vuga

Venets and (Proto)Slavs

2/155

Lucijan Vuga

Veneti v luchi sodobne teorije kontinuitete; Slovenci zhe od kamene dobe na sedanjih ozemljih /avtohtonistichna teorija poselitve – izpod peres tujih znanstvenikov/

 

 

3/122

Lucijan Vuga

Veneti in the light of the palaeolithic continuity paradigm; Slovenians have inhabited this territory since the Stone Age /autochthonistic theory of origin – written by foreign scholars/

 

 

3/123

W

X

Y

Z

Franci Zagorichnik

Stalin

5/10

Franci Zagorichnik

Stalin

5/11

Davorin Zhunkovich

Nega nashe zgodovine (Dvoje chlankov)

10/128

Davorin Zhunkovich

The care for our history (Two articles)

10/129

Davorin Zhunkovich

Starodavnost Slovanov v Evropi (Zachetna poglavja iz knjige Slovani, praljudstvo Evrope)

 

11/146

Davorin Zhunkovich

Ancient provenance of Slavs in Europe (The opening chapters from the book Slavs, a European Protonation)

 

11/147