livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiVeS Journal

Leto I Januar 2010

shtevilka 1

 angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 1.doc

Lives Journal 1.pdf

 

 

 

 

 

 

  

 

  

LiVeS Journal

januar 2010 / 1

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /1

 

 

 

Milena Merlak

Brezverje

6

 

Lev Detela

Duh in telo

8

 

Herbert Kuhner 

Izenachenje

12

 

Matej Krajnc

Zlizana preproga in druge pesmi

22

 

Ivo Antich

Senca

28

 

Matjazh Jarc

Nekaj kratkih dnevnishkih zapisov

30

 

Iztok Vrhovec

Hinavec

44

 

Ivo Antich

Hladno mashchevanje

58

 

Damir Globochnik

Najstarejsha javna fotografska zbirka v Sloveniji

66

 

Damir Globochnik

Homo

74

 

Franc Vozelj

Likovna dela

80

 

Chlovekov razvoj

 

 

 

Rajko Shushtarshich

Chloveshtvo bi se lahko drugache razvijalo

90

 

Andrej Lenarchich

Sporazum o arbitrazhi 

98

 

Za zgodovinski spomin

 

 

 

Rajko Shushtarshich

O dobrososedskih odnosih (med narodi) in narodovi samobitnosti

/Zavednim Slovencem, II/

 

114

 

Iz zgodovinskega spomina

 

 

 

Lucijan Vuga

Veneti  v Troji

120

 

Jaka Jarc

Moch in oblast opatinj v anglo-sashki Angliji

146

 

Jaka Jarc

Adaptacija De falsis diis in njene politichne implikacije

168

 

Vprashanja

 

 

 

Mira Puc

Kako vam je ime?

182

 

Andrej Lenarchich

Invekcije, korekcije, II

188

 

 

 

LiVeS Journal /2 >