livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

LiVeSJournal

Leto VII July 2016

shtevilka 10

 

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 10.doc

Lives Journal 10.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

    l  

 

 

  

 

 

 LiVeS Journal

July 2016/10

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /10

  

Erik Prunch

Matjazh in Zala

6

Lev Detela

Ta grozna uganka

10

Matjazh Jarc

Novi chasi

16

Ivo Antich

Kraljeva knjiga 

20

Marija Sresh

Z visoko dvignjeno glavo

24

Rick Harsch

V Shpanijo

36

Rajko Shushtarshich

Zhig in kultura . . .

52

Likovna priloga

 

Damir Globochnik 

Risba in grafika Nejcha Slaparja

60

Nejch Slapar

Likovna dela

64

Za zgodovinski spomin

 

 

Damir Globochnik

Prvi slovenski fotoklub Klub amaterjev-fotografov v Ljubljani

74

Anthony Ambrozic

Vrachanje k reki Garumni /Odlomki iz knjige/

84

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Ivan Topolovshek

Jezikovno prasorodstvo 

 110

Davorin Zhunkovich

Nega nashe zgodovine (Dvoje chlankov)

 128

Dokumenti

 

 

Rajko Shushtarshich Ivo Antich

Birokratsko ukinjanje neodvisne revije

/Trije dokumenti iz Revije SRP Lives Journala/

 

148

 

 

 

LiVeS Journal /9 <

LiVeS Journal /11 >