Lives Journal 10

Rajko Šuštaršič

 

ŽIG in k,u,l,t,u,r,a ...

 

To ne more biti res.

 

Zakaj se to tako z nami

in drugimi ustvarjalci v k,u,l,t,u,r,i dogaja ...

ko se priglasimo v razvid

ali prijavimo na neki javni razpis,

ko zaprosimo za uradni žig,

za priznanje, da smo v javnem,

to je državnem interesu,

ko torej prosjačimo močne

tudi za samó sramotno podporo,

skratka, za majhen denar,

bralcu ne bo težko razbrati. *

 

 

Ob tej priložnosti bi rad dejal samo tole:

 

Tega, kar se z nami dogaja,

bi mi sebi ne smeli dopustiti.

Nikoli nikomur nikdar!

 

 

To je vaše igre domena.

 

Merite vsebino naših stvaritev,

kakor hočete,

s čimerkoli hočete,

kolikor hočete.

Preštevajte verze, strani;

analizirajte njih odmevnost,

zbirajte ocene, recenzije,

fotokopije naslovnic revij;

preračunavajte stroške,

kontrolirajte prihodke, odhodke;

zaklepajte in odklepajte postavke:

finančnih načrtov, rekapitulacij.

Rezultati vaših izmer,

razvrstitev so predvidljivi,

nam znani vnaprej.

 

Kujte merila, kriterije pridno,

v nedogled;

nenehno jih spreminjajte,

to je izboljšujte do popolnosti;

pišite bele knjige o kulturi,

sestavljajte nacionalne kulturne programe,

množite predpise s področja kulture;

iščite vizijo naroda

z lučjo pri temnem dnevu;

ta vas bo obšla, ker

vsebina ustvarjalnih sporočil

vam ne bo nikoli dostopna!

 

Vrednot, isker duha, odtenkov duše

vi

ne boste izmerili,

nikoli doumeli;

ker

če bi jih vsaj slutili,

bi takoj,

ampak resnično takoj,

za vselej,

prenehali s temi vašimi neizmernimi

nesmisli.

 

Pri tem pa

oholosti, nadutosti

ne skrivate;

z njo se ponašate,

ko pisune prezirate,

sebi svojo moč dokazujete,

svoj status, uspeh in prestiž,

od njih živite,

zanje živite,

z njimi jih hočete okužiti;

pa ne bo šlo,

pri individuumih že ne.

 

 

Bleščeč je grb,

razklana k, u, l, t, u, r, a ...

 

Najraje bi imeli

enega samega pes, ni, ka...

in morda še

enega in edinega pis, ate, lja...

oba žigosana,

morda mrtva,

še bolje.

 

Z malo dela,

veliko razkazovanja

svoje kulturne zavzetosti.

 

 

Paralelna stvarnost **

 

Nam dragi bralci,

redki ali številni,

čudovite knjigarne,

mogočne knjižnice,

vplivne založbe,

vse to je lepo;

s ponosom nas navdaja,

a kaj,

ko nas gulijo,

še žive odirajo ...

 

Od enega zapisovalca

do drugega,

sogovornika zunaj časa,

prav zanj;

tako je živela,

se ohranjala;

in preživela veliko grbov,

zastav in držav,

in vseh vrst križev —

simbolov moči.

 

 

 

_______________

* V elektronski knjigi avtorjev Matjaža Hanžka, Francija Zagoričnika in Rajka Šuštaršiča: Žigosana ustvarjalnost (Op. avt.);

** Paralelna stvarnost, Revija SRP 23/24 (Op. avt.)

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNA OPOMBA

 

Elektronska knjiga Žigosana ustvarjalnost (in obenem akcijska raziskava) avtorjev Matjaža Hanžka, Francija Zagoričnika in Rajka Šuštaršiča (pridružili so se nam še novi sodelavci in protagonisti, glej AVTORJI) se je nekoliko zavlekla,1 kar se akcijskim raziskavam tudi sicer rado dogaja, predvsem ji je manjkal še en dokument, to je pravnomočna sodba iz tožbe Zavoda Revija SRP zoper Ministrstvo za kulturo RS, vložene na Upravno sodišče RS. Vendar je bil poglavitni smoter že dosežen. Revija SRP je postala resnično neodvisna revija, zavezana le svoji vrednotni orientaciji. Revija SRP ni blago na trgu blaga in storitev. Ne udinja se politiki (strankam in političnim mogočnežem) ne gospodarstvu (tržišču in/ ali sponzorjem) ne cerkvi; skratka, nobeni realni moči, nobeni instituciji.

 

Morda pa bo nekoč koga le zanimalo, kako smo svojsko (na konkretnih primerih in z dokumenti) predstavili osnovni antagonizem med protagonisti: upravljavci kulture na eni in avtorji kot ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogočajo oz. onemogočajo, drugi pa kulturo – umetnost zgolj udejanjajo. (Op. avt.)

 

 

 

 

Iz elektronske knjige avtorjev Matjaža Hanžka, Francija Zagoričnika in Rajka Šuštaršiča: Žigosana ustvarjalnost, ki je izšla na internetu in na CD-jih v ediciji Pogum Revije SRP (2003-3). Uredil jo je Rajko Šuštaršič. Objavljeno tudi v Reviji SRP 59/60, februar, 2004: Rajko Šuštaršič, Žig in kultura, str. 108.

Zadnji dokumenti v el. knjigi Žigosana ustvarjalnost sta napisana že leta 2006 jeni tudi v reviji Lives Journal: Rajko Šuštaršič, Ivo Antič, Birokratsko ukinjanje neodvisne revije /Trije dokumenti iz Revije SRP/ (Lives Journal 10, 174) ; Glej tudi aktualni povzetek v tej knjigi: Povzetek o absurdnem ukinjanju Revije SRP (samo nekaj absurdov.

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda.htm#povzetek

(Op. R. Š.)

 

 

______________________

1 Aktualizirana zaključna opomba iz leta 2003, v letu 2016: Doslej traja do aprila, leta 2016; tudi dokument, pravnomočna sodba iz tožbe zavoda Revija SRP zoper Ministrstvo za kulturo RS ji več ne manjka; prav tako ne: Opombe urednika k Sodbi VS RS.

Zaključek in Zaključna opomba v njem sta napisana že leta 2006, kot vsaj začasni ali mora tudi končni Zaključek. Vendar zato ta ni ne prerokba ne futurološka napoved. Tako to nujno sledi po logiki sistema. Sistem sam po sebi »kot tak« teži k popolni kontroli vsega, kar je institucionalizirano. Tisto, česr ne more kontolirati v zanj zadostni meri, pa mora ukiniti.

(Op. R. Š.)

 

 

 

english