livesjournal.eu

 

 

  

 

 

LiVeS Journal

Leto VIII July 2017

shtevilka 11

 

angleshchina

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj:  REVIJA SRP

i.a: http://www.livesjournal.eu

e.m: urednishtvo@revijasrp.si

e.m: editors@livesjournal.eu

 

 

Naslov: Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

 

 

 

 

UREDNIKI

Peter Amalietti

Ivo Antich

 

Lev Detela

Damir Globochnik

Rajko Shushtarshich

 

 

 

LIVES JOURNAL je slovenska revija, ki nadaljuje in na novem nivoju povzema projekt Revije SRP: gre za nadaljevanje posebne publikacijske prakse (v tisku in na spletu) kot radikalno naravnanega preizkusa mozhnosti neodvisne umetnishke, esejistichne, znanstvene refleksije v geohistorichnem kontekstu in oblik identitete v njem, ter gre za inovacijo zlasti v smislu vzporednega slovensko-angleshkega zapisa, ki se odpira sledovom slovenstva kjer koli po svetu. Usmeritev publikacije s svojo obliko in s pomenskimi razsezhnostmi nakazuje tudi ime: zachetni chrki obeh besed sta kratica za Ljubljano (LJ), v angleshki besedi LiVeS pa so simetrichni soglasniki zachetnice istih treh vodilnih pojmov kot v slovenski besedi SRP (Svoboda Resnica Pogum / Liberty Verity Spirit). 

 

ISSN 1580-6499