livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

LiVeSJournal

Leto VIII July 2017

shtevilka 11

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 11.doc

Lives Journal 11.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 LiVeS Journal

July 2017/11

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /11

  

Karel Smolle

Molk pa she diha

6

Lev Detela

Beseda iz zemlje

10

Ivo Antich

(H)ister (Dva triptiha)

14

Matjazh Jarc 

Prizmat, nova pesnishka oblika

20

Rajko Shushtarshich

Endofazija I

38

Likovna priloga

 

Damir Globochnik 

Harmonichna likovna ubranost

96

Peter Abram

Likovna dela  

 102

Za zgodovinski spomin

 

 

Damir Globochnik 

Parishki fotograf Veno Pilon

112

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Henrik Tuma

Zemljepisno-jezikoslovni zapisi

 118

Davorin Zhunkovich

Starodavnost Slovanov v Evropi

(Zachetna poglavja iz knjige Slovani, praljudstvo Evrope)

 

146

Vprashanja

 

 

Peter Amalietti

Poskus povzetka geneze slovenskega naroda

180

Dokumenti

 

Rajko Shushtarshich

Pritozhba, ki ni pritozhba

(Pa saj to ne more biti res?)

 

190

 

 

 

LiVeS Journal /10 <

LiVeS Journal /12 >