Lives Journal 11

Peter Abram

 

LIKOVNA DELA /FOTOGRAFIJE/

 

1. Cvet, kamen, 11 x 44 x 44 cm

2. Prehajanja, kamen, 59 x 18 x 9 cm

3. Jaldaboath, kamen, 67 x 28 x 16 cm

4. Brez naslova, kamen, 25 x 17 x 11 cm

5. Brez naslova, kamen, 33 x 25 x 15 cm

6. Vrata, lesorez, papir, 25 x 17 cm

7. Tihozhitje, lesorez, papir, 25 x 35 cm

8. Jutro, lesorez, papir, 25 x 35 cm

Naslovnica

9 Krona, kamen, 20 x 24,5 x 6,5 cm

 

Fotografije: Fotoatelje Pavshich Zavadlav 

 

 

 

 

 sl. 1

 

 

 

 

 sl. 2

 

 

 

 

 sl. 3

 

 

 

 

 sl. 4

 

 

 

 

 sl. 5

 

 

 

 

 sl. 6

 

 

 

 

 sl. 7

 

 

 

 

 sl. 8

 

 

 

 

 nasl. 9

 

 

 

 

PETER ABRAM

Slikar, kipar, ilustrator in likovni pedagog. Rojen je bil leta 1956 v Kobjeglavi. Sholal se je na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah in nadaljeval podiplomski shtudij na ljubljanski likovni akademiji. Za njim je prek 50 samostojnih in 40 skupinskih razstav ter zbirka likovno opremljenih knjig, med katerimi je najbolj znana vechkrat ponatisnjena uspeshnica pisatelja Jeana Gionoja Mozh, ki je sadil drevesa, ki jo je Peter Abram opremil z barvnimi lesorezi. V motiviki iz narave ostaja najbolj zvest Krasu, v simbolih in portretih pa starodavnim izrochilom. Izraziti tisto, kar je brezchasno in brezkrajno, je izziv v vseh letih njegovega ustvarjanja. Svoje likovno podrochje poglablja z raziskovanjem izvornih vzgibov, iz katerih nastajajo oblike pojavnega sveta, na chemer temeljijo tudi nachela geometrije, starodavnih arhitekturnih znanj in odnosa do okolja, soodvisnosti med chlovekom in stvarstvom.

Zhivi in ustvarja v vasici Pedrovo nad Branikom.

www.peterabram.si

 

 

 

English