Lives Journal 11

Rajko Shushtarshich

 

PRITOZHBA, KI NI PRITOZHBA

(Pa saj to ne more biti res?) 

 

RAJKO SHUSHTARSHICH
PRAZHAKOVA 13
1000 LJUBLJANA

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

ZPIZ

Obmochna enota Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana

 MARINA PETERKA

Vodja sluzhbe OE za pokojninsko zavarovanje

 

 

Zadeva: PRITOZHBA

na odlochbo ZPIZ, z dne 21-10-2016; vrochena 25-10-2016

Shtevilka: 14 4066112

 

Ne dvomim o pravilnosti izrachuna na novo odmerjene pokojnine za mene – Rajka Shushtarshicha, po kateri se izplachuje zhe priznana starostna pokojnina le she v vishini 75 %.

Na zadnjo Odlochbo SPIZ-a 1 se potemtakem ne morem pritozhiti. Njena novost je zgolj v »specifikaciji domnevnega preplachila«, ta govori v shtevilkah to, kar je bilo zmotno odlocheno v odlochbi ZPIZ, dne 6. junija 2016 (vr. 16-8-2016).2 Na to odlochbo pa sem se zhe pritozhil. (Glej: – Pritozhba na odlochbo ZPIZ, 6. junij 2016 (vr. SPIZ-u 19-8-2016).3 Odgovora seveda nisem prejel, domnevam torej, da je odgovor zgolj zgoraj omenjeni izrachun na novo odmerjene pokojnine.

Uradnikom v mochnih institucijah sistema (v AJPES-u, FURS-u, ZPIZ-u, in ne nazadnje na Okrajnem in Vrhovnem sodishchu v Ljubljani bi rad pojasnil, da posebej v tej zadevi ne gre zgolj za zakonitost, utemeljeno v shtevilnih zakonih in she shtevilnejshih zakonskih chlenih; problem je dosti vechji:

 

Vprashljiva je namrech upravichenost (legitimnost) vseh teh sodb, sklepov, odlochb, nalogov.

 

Menda ne mislite, da preganjate zgolj nekega nekdanjega »papirnatega direktorja«, ki niti to ni vech, in seveda she nekaj trudapolnih u-pokojencev (she ne pokojnih) kot krshiteljev, ali zgolj neki Zavod med mnozhico zavodov, tj. Zavod za zalozhnishtvo SRP …, ki ga tudi ni vech; in da ves ta cirkus pochnete dobesedno za nich!

 

Che specificiram: gre za 0,00 €. Vrednost zavoda, ki ga ni vech, je bila 0,00 €. Bil sem 50% delezhnik, tj. »polovichni delezhnik« (polovica od 0,00 € je she vedno nich).

Direktor nisem vech zhe skoraj sedem let – dejansko od 15. 1. 2010.

Od takrat in tudi veliko let poprej Zavod SRP ni imel nobenega dohodka in torej nikakrshne osnove za plachilo davka. Vljudnim vabilom FURS-a,4 da se »samoprijavim« za plachilo prispevkov, nisem mogel ustrechi, ker ni nichesar, kar bi lahko prijavil. Na Zavodu SRP namrech nikoli ni bil nihche zaposlen, ne redno ne obchasno ne »prekerno«.4a

 

Nekaj let smo po nepotrebnem izpolnjevali formularje AJPES-u, DURS-u, kasneje FURS-u. Zakaj? Zgolj zaradi ljubega miru.

 

Preganjate torej nich za nich!

 

Pa najbrzh ni chisto tako. Druzhno preganjate nashi reviji-vzporednici: Revija SRP in Lives Journal. Preganjate svobodo misli in pisanja. Tu pa najbrzh ne gre za nich od nich. To je evidentno nelegitimno (nedvomno tudi neustavno) pochetje.

 

Pritozhbo, ki ni pritozhba si lahko v shirshem kontekstu ogledate tudi v: Dokument 1, Revija SRP 131/132, februar 2013 (revija je zhe na internetu kot shtevilka v pripravi: revijasrp.si/knrevsrp/revsrp131/index131.htm ; in v el. knjigi Endofazija posebej v pogl.:  Paralelna igra administrativni stvarnosti ter v e. knjigi: Zhigosana ustvarjalnost. Ta el. knjiga je namrech pravi razlog, da se trudim (kakor in kolikor zmorem) z institucijami sistema in z njihovim vrednoStnim sistemom.

Rajko Shushtarshich

 

V Ljubljani 31. oktobra 2016

Vrocheno naslovniku – neposredno, dne 2. 11. 2016

 

 

 

______________

Revija SRP, Lives Journal in el. knjigi:

 

Revija SRP 131/132, februar 2017;  revijasrp.si/knrevsrp/revsrp131/index131.htm ;

 

Lives Journal  10:

Rajko Shushtarshich, – Ivo Antich, Birokratsko ukinjanje neodvisne revije /Trije dokumenti iz Revije SRP  http://www.livesjournal.eu/library/lives10/rajsh-ivoan10/likvidacija10b.htm

v angl: Rajko Shushtarshich, – Ivo Antich, Bureaucratic cancellation of the independent review /Three documents from the independent Revija SRP

http://www.livesjournal.eu/library/lives10/rajsh-ivoan10/liquidation10.htm

 

E. knjiga: Endofazija : posebej v pogl.: Paralelna igra administrativni stvarnosti http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2012-3/Endofazija40.htm#PIAS

E. knjiga: Zhigosana ustvarjalnost ; http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/zhigo.htm

 

 

Internetne povezave na dokumente:

 

1 – odlochba ZPIZ- 3

 – odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr21-10-2016.doc

 – odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr21-10-2016.pdf

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr25-10-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr25-10-2016a.pdf

 

2odlochba ZPIZ - 2

odlochbaZPIZ6junij2016_vr16-8-2016.doc 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ6junij2016_vr16-8-2016.doc 

 

3 – Pritožba na odlochbo ZPIZ - 2

Pritožba na odlochbo ZPIZ. 6.junij, 2016_vr.19-8-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/pritozhba_na_odlochboZPIZ6junij2016_vr.19-8-2016.doc 

4 – vabilo Furs - 3

Furs_vabilo12okt016.pdf (Obrachun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij - OPSVL prek sistema eDavki. Hkrati opozorilo na mozhnost samoprijave.)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Furs_vabilo12okt2016.pdf

 

4a – vabilo Furs – 3a – odgovor R. Sh.

vabilo_Furs–3a_odgovor(15-10-15).htm

 

 

 

 

 English