Lives Journal 11

Rajko Šuštaršič

 

PRITOŽBA, KI NI PRITOŽBA

(Pa saj to ne more biti res?) 

 

RAJKO ŠUŠTARŠIČ
PRAŽAKOVA 13
1000 LJUBLJANA

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

ZPIZ

Območna enota Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana

 MARINA PETERKA

Vodja službe OE za pokojninsko zavarovanje

 

 

Zadeva: PRITOŽBA

na odločbo ZPIZ, z dne 21-10-2016; vročena 25-10-2016

Številka: 14 4066112

 

Ne dvomim o pravilnosti izračuna na novo odmerjene pokojnine za mene – Rajka Šuštaršiča, po kateri se izplačuje že priznana starostna pokojnina le še v višini 75 %.

Na zadnjo Odločbo SPIZ-a 1 se potemtakem ne morem pritožiti. Njena novost je zgolj v »specifikaciji domnevnega preplačila«, ta govori v številkah to, kar je bilo zmotno odločeno v odločbi ZPIZ, dne 6. junija 2016 (vr. 16-8-2016).2 Na to odločbo pa sem se že pritožil. (Glej: – Pritožba na odločbo ZPIZ, 6. junij 2016 (vr. SPIZ-u 19-8-2016).3 Odgovora seveda nisem prejel, domnevam torej, da je odgovor zgolj zgoraj omenjeni izračun na novo odmerjene pokojnine.

Uradnikom v močnih institucijah sistema (v AJPES-u, FURS-u, ZPIZ-u, in ne nazadnje na Okrajnem in Vrhovnem sodišču v Ljubljani bi rad pojasnil, da posebej v tej zadevi ne gre zgolj za zakonitost, utemeljeno v številnih zakonih in še številnejših zakonskih členih; problem je dosti večji:

 

Vprašljiva je namreč upravičenost (legitimnost) vseh teh sodb, sklepov, odločb, nalogov.

 

Menda ne mislite, da preganjate zgolj nekega nekdanjega »papirnatega direktorja«, ki niti to ni več, in seveda še nekaj trudapolnih u-pokojencev (še ne pokojnih) kot kršiteljev, ali zgolj neki Zavod med množico zavodov, tj. Zavod za založništvo SRP …, ki ga tudi ni več; in da ves ta cirkus počnete dobesedno za nič!

 

Če specificiram: gre za 0,00 €. Vrednost zavoda, ki ga ni več, je bila 0,00 €. Bil sem 50% deležnik, tj. »polovični deležnik« (polovica od 0,00 € je še vedno nič).

Direktor nisem več že skoraj sedem let – dejansko od 15. 1. 2010.

Od takrat in tudi veliko let poprej Zavod SRP ni imel nobenega dohodka in torej nikakršne osnove za plačilo davka. Vljudnim vabilom FURS-a,4 da se »samoprijavim« za plačilo prispevkov, nisem mogel ustreči, ker ni ničesar, kar bi lahko prijavil. Na Zavodu SRP namreč nikoli ni bil nihče zaposlen, ne redno ne občasno ne »prekerno«.4a

 

Nekaj let smo po nepotrebnem izpolnjevali formularje AJPES-u, DURS-u, kasneje FURS-u. Zakaj? Zgolj zaradi ljubega miru.

 

Preganjate torej nič za nič!

 

Pa najbrž ni čisto tako. Družno preganjate naši reviji-vzporednici: Revija SRP in Lives Journal. Preganjate svobodo misli in pisanja. Tu pa najbrž ne gre za nič od nič. To je evidentno nelegitimno (nedvomno tudi neustavno) početje.

 

Pritožbo, ki ni pritožba si lahko v širšem kontekstu ogledate tudi v: Dokument 1, Revija SRP 131/132, februar 2013 (revija je že na internetu kot številka v pripravi: revijasrp.si/knrevsrp/revsrp131/index131.htm ; in v el. knjigi Endofazija posebej v pogl.:  Paralelna igra administrativni stvarnosti ter v e. knjigi: Zhigosana ustvarjalnost. Ta el. knjiga je namreč pravi razlog, da se trudim (kakor in kolikor zmorem) z institucijami sistema in z njihovim vrednoStnim sistemom.

Rajko Šuštaršič

 

V Ljubljani 31. oktobra 2016

Vročeno naslovniku – neposredno, dne 2. 11. 2016

 

 

______________

Revija SRP, Lives Journal in el. knjigi:

 

Revija SRP 131/132, februar 2017;  revijasrp.si/knrevsrp/revsrp131/index131.htm ;

 

Lives Journal  10:

Rajko Shushtarshich, – Ivo Antich, Birokratsko ukinjanje neodvisne revije /Trije dokumenti iz Revije SRP  http://www.livesjournal.eu/library/lives10/rajsh-ivoan10/likvidacija10b.htm

v angl: Rajko Shushtarshich, – Ivo Antich, Bureaucratic cancellation of the independent review /Three documents from the independent Revija SRP

http://www.livesjournal.eu/library/lives10/rajsh-ivoan10/liquidation10.htm

 

E. knjiga: Endofazija : posebej v pogl.: Paralelna igra administrativni stvarnosti http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2012-3/Endofazija40.htm#PIAS

E. knjiga: Zhigosana ustvarjalnost ; http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/zhigo.htm

 

 

Internetne povezave na dokumente:

 

1 – odlochba ZPIZ- 3

 – odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr21-10-2016.doc

 – odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr21-10-2016.pdf

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr25-10-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr25-10-2016a.pdf

 

2odlochba ZPIZ - 2

odlochbaZPIZ6junij2016_vr16-8-2016.doc 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ6junij2016_vr16-8-2016.doc 

 

3 – Pritožba na odlochbo ZPIZ - 2

Pritožba na odlochbo ZPIZ. 6.junij, 2016_vr.19-8-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/pritozhba_na_odlochboZPIZ6junij2016_vr.19-8-2016.doc 

4 – vabilo Furs - 3

Furs_vabilo12okt016.pdf (Obrachun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij - OPSVL prek sistema eDavki. Hkrati opozorilo na mozhnost samoprijave.)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Furs_vabilo12okt2016.pdf

 

4a – vabilo Furs – 3a – odgovor R. Sh.

vabilo_Furs–3a_odgovor(15-10-15).htm

 

 

 

English