livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

LiVeSJournal

Leto IX July 2018

shtevilka 12 (v pripravi)

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 12.doc

Lives Journal 12.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 LiVeS Journal

July 2018/12

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /12

  

 

 

 

 

 

 

Rajko Shushtarshich

Paralelna stvarnost

8

Likovna priloga

 

Damir Globochnik 

 

96

Likovna dela  

 102

Za zgodovinski spomin

 

 

Anthony Ambrozic

Gordijski vozel razvozlan /Slovenetski napisi v antichni Anatoliji/

70

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Branko Hribovshek

Moviusova linija kamena orodja in jezikovni tipi

 118

 

 

 

146

Vprashanja

 

 

 

 

 

Dokumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

LiVeS Journal /11 <