livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

LiVeSJournal

Leto IX July 2018

shtevilka 12

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 12.doc

Lives Journal 12.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 LiVeS Journal

July 2018/12

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /12

  

 

 

 

Gustav Janush

V besedo rojen 

6

Ivo Antich

Koreja (Dva triptiha) 

12

Matjazh Jarc 

Samosprashevanje nekega zavednega Slovenca 

18

Lev Detela

Vse mine, vse ostane

32

Rajko Shushtarshich

Paralelna stvarnost

40

Likovna priloga

 

Damir Globochnik 

Slikarstvo Frana Tratnika 

66

Fran Tratnik

Likovna dela  

80

Za zgodovinski spomin

 

 

Anthony Ambrozic

Gordijski vozel razvozlan /Slovenetski napisi v antichni Anatoliji/

90

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Damir Globochnik

Zbornik Slovenska fotografija

110

Branko Hribovshek

Moviusova linija kamena orodja in jezikovni tipi

 124

 

 

 

LiVeS Journal /11 <

LiVeS Journal /13 >