Lives Journal 12

Ivo Antič

 

KOREJA

(Dva triptiha)

 

ABATDON

(Triptih)

 

SEUL

 

»Abatdon« je ime ladje, s kate-

ro ploveš po Rumenem morju. Ka-

pitan se je nekoč pisal Seulich;

ko je prišel iz korejske vojne,

je skrajšal v Seul. Rekel je: »Zmeraj

sanjam le tole: streha visoko

nad zalivom, puška prislonjena

k licu, ki je moje; po mostiču

stopam z ladje, križ sledi točki med

očmi; omahnem tiho, v gluhem snu …«

 

 

 

KOREJA

 

»Seul, toujours! Don Abat, là-bas, l'abat!

Chorée, Corée!« se dere papiga

med razkrečenimi nogami no-

či. Kako trza, kako se zvija,

kako šviga bič bolezni, zdravja

palindrom. Kako trza, kako se

zvija, kako šviga bič zdravja, bo-

lezni palindrom, mojster korejske-

ga boksa, moloh sna: v sončnem krogu

lobanja, ki si s puško služi kruh.

 

 

 

LUES

 

Žgoča krogla muze te ljubi. Pod

larvo sonca ni obraza, ni zvi-

jač. Preproga škorpijonov. Če te

krogla ne podre, te izpije be-

la črna vdova. Če te ne ubi-

je ona, ti ubiješ njo. Mrka

sluz vse vsrka. Bliščna luč vse biča.

Oster sik obraz ti zlomi, dih iz-

puli. Po rumenem morju gnoja

tečeš: med bičjem stekel trubadur.

 

 

 

ŽEJA BOGOV

(Triptih)

 

LYSSA, LESK

 

Teci, lisa. Skači. Lezi. Razčeh-

ni si um. Steptaj možgane v prah. Pre-

črtaj se. Ni te. S cunjo obraza

tleskaj ob zid. Liži nož. Pij znoj, scal-

nico izpod sebe. Brez oddiha

do izdiha, ta sinja klavnica,

plaže in palme, film, sanjsko počas-

no kroženje udov, črev in glav; šo-

pi trave, ki jo gazi in seka

misel, v soncu jekleno bleščeča.

 

 

 

TIGER IZ PAPIRJA

 

Vsak se iz rane v mesu rodi, ra-

na v zemlji seme vzame nazaj: strast

in grob. Krog pasu si zadrgneš vrv

in se obesiš na strop. Vrtiš se,

da ti oči zlezejo iz loba-

nje. »Ku-ku!« rigne tigrica in sov-

raštvo je to, kar vaju zveže, či-

sta mrzkost, edina ljubezen, ki

ni hinavstvo. Ti si tiger, gol ra-

čun, papir: božjastno trd, krut otrok.

 

 

 

MUHOLOVEC

 

Duh, lovec muh. Jutro podgan, večer

mušic. Do mozga so site ječe

med šipami, trgajo tanka kril-

ca s sebe, grabijo se za meso.

Ležijo, zlepljene z znojem, po pa-

rih ali celi grozdi, v cestnih lu-

žah, po hostah, njivah, dvoranah, tr-

govinah, pisarnah, vilah, avtih,

rovih, davijo se, sopejo, hro-

pejo pod spačeno masko sonca.

 

 

 

Seul / angl. Seoul, izg. soul, cf. soul, sole / korejsko: Soul Tukpyolsi (deloma sozvočno s fr. toujours);

etim. Seobeol »glavno mesto, ločeno« / fr. Séoul; seul – sam; Corée – Koreja; chorée – vidov ples, vidovica / gr. lyssa, lisa – steklina / Koreja – izv. Koryo, Goryeo, etim. go-Guru (visok, obzidan); cf. slov. koren, lat. cor,

fr. cor, angl. core. (Op. avt.)

 

 

 

English