livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

LiVeSJournal

Leto X July 2019

shtevilka 13

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 13.doc

Lives Journal 13.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 LiVeS Journal

July 2019/13

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /13

  

Stane Wakounig

Nekaj groshev upanja)

6

Matjazh Jarc

Sonchen dan (akrosonat)

18

Lev Detela

 

32

Rajko Shushtarshich

Paralelna stvarnost (II) 

40

Likovna priloga

 

Damir Globochnik 

 

66 

Likovna dela  

80 

Za zgodovinski spomin

 

 

Anthony Ambrozic

 Prekletstvo Templarjev

86

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Damir Globochnik

 

106

 

 

 120

 

 

 

LiVeS Journal /12 <