livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiVeSJournal

Leto X July 2019

shtevilka 13

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 13.docx

Lives Journal 13.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiVeS Journal

July 2019/13

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /13

  

Stane Wakounig

Nekaj groshev upanja)

6

Matjazh Jarc

Sonchen dan (akrosonat)

12

Lev Detela

Vojne fuge 

18

Ivo Antich

Perihelij (Dva triptiha)

 22

Herbert Kuhner

Vechkratni umor

28

Rajko Shushtarshich

Paralelna stvarnost (II) 

40

Likovna priloga

 

Damir Globochnik 

Ciklus kreposti (20122014)

   74

Jana Vizjak

Likovna dela  

80

Za zgodovinski spomin

 

 

Milan Shtruc

Slovenski napis na negovski cheladi

90

Anthony Ambrozic

Prekletstvo templarjev

120

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Davorin Zhunkovich

Zhivljenjepis Ivana Topolovshka, slovenskega jezikoslovca

130

Engelbert Rakovec

Sestava chloveshkega jezika ali sploshna etimologija

148

Damir Globochnik

Smrekarjeve Ilustracije Martina Krpana

162

Damir Globochnik

Kipar Lojze Dolinar

174

 

 

LiVeS Journal /12 <