livesjournal.eu

 

 

  

 

 

LiVeS Journal

Leto XI julij 2020

shtevilka 14

 

angleshchina

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Izdajatelj:  REVIJA SRP

i.a: http://www.livesjournal.eu

e.m: urednishtvo@revijasrp.si

e.m: editors@livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

UREDNIKI

Peter Amalietti

Ivo Antich

Lev Detela

Damir Globochnik

Rajko Shushtarshich

 

 

 

 

 

LIVES JOURNAL je slovenska revija, ki nadaljuje in na novem nivoju povzema projekt Revije SRP: gre za nadaljevanje posebne publikacijske prakse (v tisku in na spletu) kot radikalno naravnanega preizkusa mozhnosti neodvisne umetnishke, esejistichne, znanstvene refleksije v geohistorichnem kontekstu in oblik identitete v njem, ter gre za inovacijo zlasti v smislu vzporednega slovensko-angleshkega zapisa, ki se odpira sledovom slovenstva kjer koli po svetu. Usmeritev publikacije s svojo obliko in s pomenskimi razsezhnostmi nakazuje tudi ime: zachetni chrki obeh besed sta kratica za Ljubljano (LJ), v angleshki besedi LiVeS pa so simetrichni soglasniki zachetnice istih treh vodilnih pojmov kot v slovenski besedi SRP (Svoboda Resnica Pogum / Liberty Verity Spirit). 

 

ISSN 18558267