livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiVeSJournal

Leto X July 2020

shtevilka 14

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 14.doc

Lives Journal 14.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiVeS Journal

Julij 2020/14

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /14

 

Valentin Polanshek

Spojen s krvjo in zemljo

6

Lev Detela

Borgesov osel

12

Ivo Antich

Martoloz (Dva triptiha)

18

Herbert Kuhner

Chhrno in belo 

24

Lev Detela

Krvavi dezh ob Sochi

38

Peter Amalietti

Evtanazija

46

Rajko Shushtarshich

Trivialna struktura zavesti 

52

Likovna priloga

 

Damir Globochnik 

Stojan Kerbler, Mojster fotografije, prejemnik Preshernove nagrade za zhivljenjsko delo

 

 78

Stojan Kerbler

Likovna dela /reprodukcije/  

84

Za zgodovinski spomin

 

 

Milan Shtruc

Sveti Hieronim in prva slovenska Biblija

(Ob 1600-letnici smrti enega najvechjih cerkvenih ochetov in najvechjega prevajalca vseh chasov)

 

 

94

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Milan Shtruc

Srechno Novo leto 3242 ljubljanske dobe

/Ljubljana je starejsha od Rima/

 

124

Jaka Jarc

Bodleian Junius XI                                    

O anglosashkem rokopisu iz 10. stoletja in

o kontekstu njegove pesnishke obravnave biblijskih zgodb, I. del

  

 

132

Damir Globochnik 

Epidemije kolere na Kranjskem leta 1886 

164

 

 

LiVeS Journal /13 <

LiVeS Journal /15 >