Lives Journal 14

Ivo Antich

 

MARTOLOZ

(Dva triptiha)

 

TISOCHPRVI DAN

(Triptih)

 

ROMARJI

 

Hadzhi Ibrahim, sin Abdulahov,

umrl na poti v Meko; Hadzhi Su-

lejman, sin Hadzhi Ibrahimov, u-

mrl na poti v Meko; Hadzhi Osman,

sin Hadzhi Sulejmanov, umrl na

poti v Meko; Hadzhi Mohamed, sin

Hadzhi Osmanov, umrl na poti

v Meko; Hadzhi Halil, sin Hadzhi Mo-

hamedov, umrl v Meki. Vechni po-

koj njihovim namuchenim dusham!

 

 

 

UMETNIKI

 

K sultanu Rasimu pride pesnik

Nashid. S chelom udari ob tla pred

Silnim. Ker je sultanov najljubshi

pesnik, je sklenil prositi milo-

sti za prijatelja, pesnika Na-

zima. Sultanov obraz vzbuja mno-

go upanja; prijazno se smehlja

in brzh obljubi pomilostitev.

Ko Nashid odide, sultan uka-

zhe: »Vrzite she njega med kobre!«

 

 

 

BERACHI

 

Mlad mozh je sklenil kupchijo, ki je

obetala bogastvo. Ves vesel

je obdaroval beracha. Ta pa

je rekel: »Hvala, mladi mozh. A za-

pomni si: po svetlem dnevu pride

temna noch.« – Chez chas je mladi mozh spo-

znal, da je ogoljufan. Obubo-

zhal je in se pridruzhil berachu.

Ta je rekel: »Po temni nochi pri-

de svetel dan: le berach je srechen.«

 

 

 

TUJE DNO JUTE DNA

(Triptih)

 

MARTOLOZ, MRTOLAZ

 

Na mokrem asfaltu odsevi lu-

chi. Kot morski pes drsi vozilo

po mestnem dnu. Kulise praznih ne-

botichnikov zaslanjajo noch. Dezh

je padal tri dni, lani morda. Po

reki se blizha ladja meglè. Iz

starih ulic smrad. Pri pokvarjenem

semaforu proge zebre ali

tigra. V steklu izlozhbe bled tujec,

neznane vere, chuvar cest, sotesk.

 

 

KIT, MIT

 

Le v velikih morjih je dovolj pro-

stora zanj. Daljna polja orje, iz

sivih valov se dvigajo brizgi.

Lovci mu sledijo, sekire in

zhage chakajo nanj. Nikogar vech

ne vznemiri bozhanskega falo-

sa odsekani bes. Tujec med bi-

tji v morju, med bitji na kopnem. O-

bala je prehod: zaplavaj na si-

pino in se obrni v nich, v dom, v dno.

 

 

 

ZHOLTOPLAZ, ORTOKLAZ

 

Sintagme. Sin tamge, magme, mag mén,

imen. Blavor. Nag otok, ortoklaz

razklan. Iskra v snu prahu. Diamant

na chelu kache. Shchit nochi, kovan

iz zvezd. Chelada sonca, zbita iz

tekoche zemlje. Povsod nebo, be-

ton, juta jader, vrech. Mochvirski bik.

Oktobrski buran. Tolpe dedov.

Eter v tla. V krik zabita pest. Zlom, po-

grom. Zaskok, zakol. Tujstvo psa, sna, dna.

 

 

 

Rasim, Nashid, Nazim – arab. osebna imena, pom. Slikar, Pesnik, Pesnik.  

martoloz – tur. iz ngr. (h)armatolós = oborozhenec; martolozi – neregularna turshka vojska na Balkanu, v glavnem od 15. do 18. stol., obmejna »teritorialna obramba« in deloma zhandarmerija, sestavljena iz domachinov, spochetka vechinoma kristjanov, z nalogo chuvarjev cest in sotesk ter izvidnikov, eni kot peshci, drugi kot konjeniki (slednji tudi v vojnih pohodih, zlasti v vpadih na sosednje beneshko in avstr. ozemlje); plachani prostovoljci, dobili del plena, oproshcheni davkov; schasoma vse bolj nezanesljivi, nekateri so preshli v sluzhbo Benetk in Avstrije ter so se bojevali proti tur. martolozom, nadomeshchali so jih z muslimani, 1721 jih je sultan ukinil; ostanki so postali razbojniki, posebnost pa so v Grchiji v zach. 19. st. v chasu boja za neodvisnost kot ljudski junaki; mak. pesnik Grigor Prlichev je v ngr. jeziku napisal ep Armatolos (1860); slov. omembe – v 16. stol. P. Trubar: »Turki in martolozi«; v 18. stol. G. Vorenc: »en martalos, kateri ludy krade, inu kupuje, ter predaja«; v kostelskem narechju: mrtvoloz (razbojnik, lenuh, postopach, hajduk, ravbar ipd.); Mrtoláz (oseba v Levstikovem Popotovanju – nedokonchan gimnazijec, vojak, boemsko-pijanski krojach).

zholtoplaz – sorod. rus. zheltopuzik; blavor (iz romun. balaur = zmaj), vrsta slepca, kachi podoben breznogi kushchar (Ophisaurus = kachakushchar), angl. Balkan glass lizard, znachilen habitatni tip med Istro in ustjem Donave do Turchije se pokriva s podrochjem martolozov.

(op. avt.)

 

 

English