Lives Journal 14

Stojan Kerbler

 

LIKOVNA DELA /REPRODUKCIJE/

 

Naslovnica:

Brata, 1961, fotografija na sr. zhelat. papirju, 44,3 x 45,9 cm

 

1. Na trzhnici, 1972, fotografija na sr. zhelat. papirju, 28 x 28,1 cm

2. Fant (iz ciklusa Haloze), 1975, fotografija na sr. zhelat. papirju, 36,7 x 55,8 cm

3. Na zdravje (iz ciklusa Haloze), 1976, fotografija na sr. zhelat. papirju, 26,5 x 39,2cm

4. Klic (iz ciklusa Haloze), 1984, fotografija na sr. zhelat. papirju, 56,7 x 38 cm

5. Druzhina (iz ciklusa Haloze), 1975, fotografija na sr. zhelat. papirju, 36,7 x 55,4 cm

6. Nozhi (iz ciklusa Koline), 1978, fotografija na sr. zhelat. papirju, 36,9 x 56 cm

7. Razdelovanje (iz ciklusa Koline), 1975, fotografija na sr. zhelat. papirju, 38,8 x 56,5 cm

8. Birmanka in botra (iz ciklusa Haloze), 1988, fotografija na sr. zhelat. papirju, 58 x 39,3 cm 

 

 

 

 

 sl 1

 

 

 

 

 sl 2

 

 

 

 

 sl 3

 

 

 

 

 sl 4

 

 

 

 

 sl 5

 

 

 

 

 sl6

 

 

 

 

 sl 7

 

 

 

 

 sl 8

 

 

 

 

 nsl 9

 

 

 

 

Stojan Kerbler je bil rojen leta 1938 v uchiteljski druzhini na Ptujski Gori. Leta 1965 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in se kot energetik zaposlil v Tovarni glinice in aluminija v Kidrichevem. Upokojil se je leta 2000.

Prve fotografije je izdelal leta 1953 v temnici Foto-kino amaterskega drushtva Ptuj. Leta 1957 se je v Ljubljani vchlanil v fotoklub Shtudentsko naselje. Leta 1963 je bil poleg Mira Hojnika, Oskarja Dolenca in Joca Žnidarshicha soustanovitelj Fotogrupe SHOLT. Po konchanem shtudiju se je vchlanil v Fotoklub Maribor. Razstavljal je na vech kot 180 samostojnih razstavah v Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji, Bolgariji, Avstriji, Poljski, Shpaniji, Sovjetski zvezi, ZDA, Japonski, Hrvashki in Italiji. Sodeloval je na vech kot 1400 skupinskih razstavah doma in v tujini ter za fotografije prejel 550 domachih in mednarodnih nagrad in priznanj. Leta 1972 je prejel naziv mojster fotografije (EFIAP), 1979 nagrado Preshernovega sklada za cikel Halozhani, 1981 nagrado Tosho Dabac in letno nagrado Foto zveze Jugoslavije, 1994 Valvazorjevo priznanje, 1995 Azhbetovo plaketo, 2002 nagrado Janez Puhar Fotografske zveze Slovenije, 2010 red za zasluge za vrhunske umetnishke fotografske dosezhke idr. Leta 2020 je prejel Preshernovo nagrado za zhivljenjsko delo. Deluje tudi kot mentor in zhirant. Živi in dela na Ptuju in Ptujski Gori.

 

 

English