livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiVeS Journal

Leto II Julij 2011

shtevilka 4

 angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 4.doc

Lives Journal 4.pdf

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

LiVeS Journal

julij 2011 / 4

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /4

 

 

France Merkach

Moja beseda

6

Lev Detela

Dechek s sedmimi prsti 

12

Tatjana Pregl Kobe

Nisi in si 

16

Matej Krajnc

Andante?

32

Ivo Antich

Kvadrat /shtirje peshci apokalipse/ 

36

Franko Bushich

Skrivnost snezhne kraljice /haibun/

40

Rajko Shushtarshich

Glas vpijochega v pushchavi

/gnostichni evangelij Janeza Glasnika/ 

 

44

Iztok Vrhovec

Smrt 

66

Damir Globochnik 

Chloveshki karneval Ejti Shtih 

 76

Ejti Shtih

Likovna dela

80

Za zgodovinski spomin

 

 

Fran Levstik

Misli o narodnosti

90

 

Misli o sedanjih mednarodnih mejah

104

 

She enkrat nash program

116

Damir Globochnik 

Levstikov »Pavliha«

/satirichni list iz leta 1870/

 

124

Rajko Shushtarshich

Nashe razmerje s sistemom – Neodvisni SRP

138

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Davorin Trstenjak

Kerons in Ger

/narodni bozhanstvi starih Korotanov/

 148

Radivoje Peshich

O jeziku in pisavi

162

Milan V. Smolej 

Veneti, Skandinavija, Rusija – nekaj opazhanj

176

 

 

 

LiVeS Journal /3 <

LiVeS Journal /5 >