Lives Journal 4

Ivo Antič 

 

KVADRAT

(štirje pešci apokalipse)

 

JANIČAR

 

Davno jutro, pod razpelom tihi

čas, oče, mati, med brati in se-

strami kruh, od vzhoda plaz, čez srebr­-

no reko krik, galop, v valovih kri,

razklana čela, tuja leta, stol-

pi, stebri, lunin srp, šuštenje rok,

spletke in svileni trak, žlica, pre­-

vrnjen kotel, stepe in močvare,

dež, puščava, dim, poltenost vojne,

glasbe, hrupa, javni čar, janičar.

 

 

 

 

DERVIŠ

 

Visoka bela kapa, nevidna,

vojščaku druga plat, sveder sluha,

v vrtincu vzpon, hrstanje vretenc, kri­-

la rok in perutnice plašča, pi-

ščali, bobni, igle, z nožem vpiso­-

vanje sija v pod, treski plahuta-

nja, priklon ozvezdjem vznak, na glavi

most, v temenu dno, mlin zverin, kol, rov,

krik navznoter krik navzven, smrten sum,

pršeč samum, v sam um drviš, derviš.

 

 

 

 

SAMURAJ

 

Klatež, brez gospodarja zvest gospo-

­darju, šele prek zloma res močan,

do zrcala brušen graniten zid,

prebit vid, rez praznine, jeklo ni-

ča, ura, dolg in kratek meč, tigrast

grom, teptanje gnoja, v mleku gonja,

v krvi bes, košnja trav in glav, čreva

psa, veter dna, zator, cvetje s hribov,

tuš in trije verzi v morskem pesku,

v gladini sonce, sam v raj, samuraj.

 

 

 

 

TEMPLJAR

 

Nad mestom stolp, štrleč z zastavo v nič,

na njej polmesčev srp in križ, a med

plapolanjem vrišč erinij kače-

lask, hčerk skopljenega neba, kvadrat

trdnjave v kvadraturi kroga, se-

ver, jug, vzhod, zahod, v križišču tempelj,

v njem zidar trdnjave, suženj svobo-

dne sle, zazrt v vodnjak, do roba poln

krvi, v njej pa larve tuj obraz, z bi-

čem in žeblji sebe templjaš, templjar.

 

 

 

English