livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiVeS Journal

Leto III Julij 2012

shtevilka 6

 

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 6.doc

Lives Journal 6.pdf

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

LiVeS Journal

Julij 2012 / 6

 

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /6

 

 

Mojca Selishkar 

Tiger 

6

Ivo Antich

Tig(e)r 

10

Lev Detela

Oporoka visokega pticha

14

Matej Krajnc

Brez plashcha in pipe

16

Tatjana Pregl Kobe

Ki bosh spremenil podobo sveta 

26

Rajko Shushtarshich

Zgodba o Pilatu II /Sporochilo ob Njegovem slovesu/

36

Matej Krajnc

Igra z batino

58

Ivo Antich

Reka dreka /3x zen mondo/

62

Lev Detela

Ognjeslava v plamenih

64

Iztok Vrhovec

Kacha 

68

Marko Petrovich

Henry (Ari)

74

Damir Globochnik 

Skrivnostna zhenska figura /Rudi Skochir/

 80

Rudi Skochir

Likovna dela

84

Damir Globochnik 

Zrcalo sveta /Satirichni ciklus Hinka Smrekarja iz leta 1933

 94

Chlovekov razvoj

 

 

Rajko Shushtarshich

Drzhavo dam za konja

102

Za zgodovinski spomin

 

 

Drago Pahor

Porabski Slovenci /Pogled v zgodovino Slovenske krajine/

112

Branko J. Hribovshek

O imenu Slovani, I

130

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Srechko Vilhar

Nekaj misli o plebiscitu v Beneshki Sloveniji (leta 1866)

 162

Srechko Vilhar

Kaj so Rezijani? 

170

 

 

 

LiVeS Journal /5 <

LiVeS Journal /7 >