Lives Journal 7

Damir Globochnik

 

VELIKI SLIKARSKI INTIMIST

 

Marko Shushtarshich spada med osrednje predstavnike prve povojne generacije slovenskih likovnih umetnikov. V tretji chetrtini preteklega stoletja bi tezhko nashli likovni opus, ki bi bil primerljiv s Shushtarshichevim. Pri tem ne gre za njegovo obsezhnost ali za avtorjev neposredni vpliv na likovne sodobnike, pomembnejshi se zdita slikarska kondicija oziroma sposobnost oblikovanja osebnih interpretacij nekaterih kljuchnih likovnih tém.

Zgodnje risbe s figuralnimi motivi in portreti iz chasa pred vpisom na ljubljansko Akademijo upodabljajochih umetnosti leta 1947 prichajo o Shushtarshichevi likovni pozornosti do neposredne okolice. Shushtarshich je risal tudi prizore z mladinskih delovnih akcij, vendar brez spogledovanja s socialistichnim realizmom. Diplomiral je leta 1951 pri Gabrijelu Stupici in dve leti pozneje zakljuchil specialko za zidno slikarstvo pri Slavku Pengovu. Tega leta se je predstavil v Malih dvoranah Moderne galerije na razstavi sedmih diplomantov ljubljanske in zagrebshke akademije (Milan Berbuch, Mile Cetin, France Pershin, M. Shushtarshich, Marijan Trshar, Drago Trshar, Melita Vovk). Mladi umetniki, ki so za enega osrednjih ustvarjalnih ciljev izbrali ponovno navezavo na sodobno evropsko umetnost, so si nadeli ime Skupina 53 (skupini sta se kmalu pridruzhila tudi Shushtarshicheva soproga kiparka Alenka Erzhen in Ivan Seljak). Marko Shushtarshich je bil najpomembnejshi chlan Skupine 53.

Slike in grafike, ki so nastajale od sredine petdesetih in skozi shestdeseta leta, zaznamuje Shushtarshichev odmik v intimni svet. Marko Shushtarshich velja za vodilnega predstavnika slikarskega intimizma. Pri likovnem uprizarjanju dogajanj v umetnikovem notranjem dozhivljajskem svetu je bilo sprva moch zaslediti zgledovanje po italijanskem magichnem realizmu in drugim smereh zahodnoevropskega, zlasti francoskega slikarstva, ki pa jih je Shushtarshich kot izrazit individualist preoblikoval v osebno inachico »primitivne« figuralike in fantastichnega slikarstva. Na kontemplativno temachnih in ploskovito zasnovanih kompozicijah je figure in akte, portrete, avtoportretna doprsja, stole, mize in shopke povezoval s fragmenti arhitekture ter izbranimi oblikami in vzorci poznobarochnega kmechkega okrasa. Sprva je figure postavljal v eksterierje in interierje. Kasneje razlichni drobni motivi, ki se spreminjajo v simbole, lebdijo v gostih, temnih rdechkastih, rjavih ali temno zelenih barvnih nanosih. V barvni lestvici lahko slutimo odmeve starega holandskega slikarstva, s katerim se je Shushtarshich seznanil med strokovnim izpopolnjevanjem v Amsterdamu in Den Haagu. Med znachilnosti Shushtarshichevega slikarstva so spadali tudi erotichni poudarki.

S skrivnostnimi, vchasih bolj slutenimi kot konkretno prikazanimi motivnimi fragmenti, se je priblizhal abstraktnemu slikarstvu. Ukvarjal se je tudi z grafiko (akvatinte in jedkanice), ki ga uvrshcha med predstavnike t. i. Ljubljanske grafichne shole.

S pop-artistichnimi slikami, ki so po nizih figuralnih motivov-slichic, povezanih s shirokimi barvnimi trakovi v geometrijsko urejen, a dinamichen kompozicijski sestav, poimenovane Slikanice, se je Shushtarshich konec shestdesetih let pridruzhil iskanjem v sklopu »nove figuralike«, kar se mu je zopet posrechilo na samosvoj nachin, med drugim z izborom motivike iz razlichnih virov (fotografije v mnozhichnih obchilih in druzhinskem albumu, znana umetnishka dela).

Figuralni junaki iz umetnikovega zasebnega spomina in druzhbenih mitov so osrednji motiv zadnjega Shushtarshichevega slikarskega ciklusa, t.i. zelenih slik, ki so nastale v letih 1974 do 1976. Tokrat je figuralne motive brez izjeme razpostavil pred skrbno naslikano travnato gorato pokrajino. Chloveshke figure, med katerimi sta tudi popularna idola Marilyn Monroe in Jimi Hendrix, uchinkujejo sredi zelene pokrajine nemo, odtujeno. Morda je bil njihov izbor deloma mishljen celo ironichno, vendar neskonchen hribovit pejsazh, pred katerim so se znashli likovni protagonisti, ki med seboj ne komunicirajo, stopnjuje samoten in zloveshch vtis kompozicij.

 

 

 

English