livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiVeS Journal

Leto IV July 2013

shtevilka 7 

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 7.doc

Lives Journal 7.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LiVeS Journal

Julij 2013 / 7

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /7

 

 

Matej Krajnc

Kako je propadel smrdljivi Massey in druge pesmi 

6

Dani Bedrach

Pod kapilarami mojih vek 

14

Ivo Antich

Tamga

24

Matej Krajnc

Karantanc

28

Marko Petrovich

Potovanje s tovorno jadrnico 

36

Rajko Shushtarshich

Endofazija II /O narodu iz metastvarnosti – neposredna dejstva zavesti/

54

 

Endofazija IIa /O narodu iz metastvarnosti – neposredna dejstva zavesti ter nasha vsakdanja stvarnost/

 

78

Likovna priloga

 

 

Damir Globochnik  

Veliki slikarski intimist

102

Marko Shushtarshich

Likovna dela

106

Damir Globochnik  

»Johanca« ali vodishki chudezhi /likovna satira/

116

Za zgodovinski spomin

 

 

Rajko Shushtarshich

Chlovekove vrednote ali vrednote sistema –

Chlovekov razvoj ali evolucija chloveshtva

 

126

Iz zgodovinskega spomina

 

 

Branko J. Hribovshek

O imenu Slovani, II

 

Ime Slovani po neslovanskih razlagah

134

Ime Slovani – razlage s slovo, slava, svoboda

144

Ime Slovani – razlage s svoj (in drugo)

148

Sklavi in Slovani

152

Pomen imena Slovani

158

Sklep

160

Vprashanja

 

 

France Presherin 

Nar vech sveta otrôkam slishi slave

... kje sinovi si njeni prosti vóljo postave? 

 

174

 

 

 

LiVeS Journal /6 <

LiVeS Journal /8 >