Lives Journal 8

Damir Globočnik

 

LIKOVNO OPOZORILO 

 

Živko Kladnik pri samostojnih projektih in delovanju v formalnih in neformalnih umetniških skupinah kontinuirano sledi nekaterim neoavantgardnim procesom. Tako je v sklopu »vizualne in konkretne poezije«, s katero lahko povežemo dobršen del Kladnikovih galerijskih projektov, pogosto uporabljal t. i. postopke ready-made (recikliranje oziroma vključevanje odvrženega gradiva v likovne objekte). Drug pomemben kreativni postopek je kolaž – združevanje izrezkov iz časopisov in revij, fotografij, filmskih plakatov in fotokopij, ki prav tako vsebuje neločljiv preplet podob in besede. Avtor pri tem osebno-izpovedne komponente povezuje z udarno provokativnostjo in družbenokritično angažiranostjo. Slednje lahko trdimo tudi za predstavljeni ciklus, ki je nastal po daljšem ustvarjalnem razmisleku in pripravah. To je namreč zahtevala ižodiščna téma ciklusa, s katero nas Živko Kladnik opozarja na eno največjih genocidnih dejanj na tleh sodobne Evrope.

Fotografije žalujočih mater ob krstah, posnete med pokopom 775 izmed več kot 8.000 muslimanskih žrtev iz Srebrenice v Spominski center v Potočarih, so 11. julija 2010 obšle svet, a najbrž so njihovo tragično sporočilo že kmalu prekrile novice o novih medijsko vabljivih dogodkih drugod po svetu. Kladnik je bil mnenja, da lahko s pomočjo likovnih sredstev poudari občečloveško opozorilo, ki je prisotno na fotografijah. Povezal jih je s časopisnimi osmrtnicami, s stiliziranimi krstami, v katere je vstavljal različne portrete, s črnimi trakovi in z besedami španskega dramatika Federica Garcie Lorca (1898–1936), ki so ga med špansko državljansko vojno ubili vojaki Francovega fašističnega režima: »Zeleno, ki te hočem zeleno.« Kolaži so opremljeni z zavrženimi okviri različnih oblik in velikosti.

Ciklus obsega štirinajst del, ki se ujemajo s štirinajstimi postajami Križevega pota, ikonografskega motiva, s katerim v zahodnoevropski katoliški umetnosti likovni ustvarjalci prikazujejo pot, po kateri je Jezus nesel križ iz Jeruzalema na Kalvarijo. Na nekatere kolaže je vključena tudi fotografija lesene ekspresivne plastike Jezusa na križu. Mreža različnih povezav, ki jo je stkal Živko Kladnik, se zavezujoče dotika tudi nas samih, na kar opozarjajo fotografije avtorjevih znancev in znamenitih osebnosti, ki so vključene v kolažne celote.

 

 

 

English