livesjournal.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiVeS Journal

Leto V July 2014

shtevilka 8

 

angleshchina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednishtvo

Vrednote

Knjizhnica

Knjizhnica-mape

Lives Journal 8.doc

Lives Journal 8.pdf

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

  

 

 LiVeS Journal

July 2014 / 8

 

 

 

                                               Vsebina LiVeS Journal /8

 

 

Lev Detela

Rdechi angel 

6

Ivo Antich 

Zver 5-7-5 

10

John Donne

Trije nagovori

22

Rajko Shushtarshich

Endofazija III /Iz metastvarnosti – neposredna dejstva

zavesti ter nasha vsakdanja stvarnost/

Endofazija IIIa /Poizkus afirmacije neposrednih dejstev

zavesti po Henriju Bergsonu iz »Eseja o neposrednih dejstvih zavesti«

 

30

 

50

Likovna priloga

 

 

Damir Globochnik

Likovno opozorilo 

74

Zhivko Kladnik

Likovna dela

76

Za zgodovinski spomin

 

 

Branko J. Hribovshek

»Najbolj nevarna knjiga«

86

Iz zgodovinskega spomina 

 

Damir Globochnik

Miroslav Vilhar na Zhabjeku

146

Damir Globochnik

Potres v Ljubljani

150

Milosh Crnjanski

Komentar k pesmi o principu /K pesmi »V spomin Principu«/

156

Vprashanja

 

Branko J. Hribovshek

»Tacit in njegovi rokopisi« ? /Pripombe k pripombam/

160

 

 

 

LiVeS Journal /7 <

LiVeS Journal /9 >