Lives Journal 9

Andrej Kokot

 

MOST

 

MAJSKE TRAVE

 

Visoke in ponosne

so majske trave,

kajti one vedo,

da so podoba pomladi.

 

Vendar vdano

čakajo rosnega jutra,

da se odenejo v srebrni lesket,

ko se bodo sklonile

nad koso in tiho

padle pod sončno nebo.

 

Majske trave

slovesno gredo v smrt,

zakaj one vedo za svoj čas.

 

 

 

MOST

 

Prišel je človek

in zaukazal:

BODI MOST!

In bil sem most.

Po mojih šelezobetonskih

rebrih so hodili

ljudje in bogovi

in teptali moj krivi hrbet.

Čas pa je počasi

spodkopaval mojo trdnost

in jo nekega dne dokončno uničil.

 

Moji napeti loki

so se vzravnali

in bil sem spet človek.

Odtlej bešim pred ljudmi,

ker se bojim, da mi bo spet

kdo zaukazal: bodi most.

 

 

 

 

English